Lucky Life

My life is filled with lots of love & joy
and amazing people that I can not live without!
I belive I have a blessed life!
Thats why the name Lucky Life

23 august 2012

"Økologikk"

På Oikos sin hjemmeside    
kom jeg over en kampanje som pågikk i oktober og november 2010-med fokus på sprøytemidler.

Di skriver :

"Aksjonen engasjerte forbrukere til å spre informasjon om sprøytemidler og økolandbruk og etterspørre økologisk frukt og grønt i butikkene.
Oikos gjennomførte også en uformell undersøkelse om økologisk frukt og grønt, resultatene av denne ble brukt i vårt videre arbeid for å øke salget av økogrønt.
I denne kampanjen ga vi også forbrukere muligheten til å etterspørre økologiske varer elektronisk,  et konseptet vi videreutviklet til en app i senere kampanjer.

Vi mener det er viktig å øke bevisstheten rundt kjemibruken i matproduksjon i Norge og mener at Aksjon Usprøyta har bidratt til dette.

Økologisk landbruk er et alternativ som er fritt for syntetiske sprøytemidler, som lykkes godt i å holde mengden ugress og skadedyr på et lavt nivå uten bruk av gift."

Under kampanjen hadde di en konkuranse der di ba folk dele sine gode historier.
Vinnerbidraget ble diktet "Økologikk" skrevet av Ole Jørgen HanssonØkologikk

«Gift kan erstattes av Kjærlighet»
sa Shakespeare
for fire hundre år siden


og tenkte vel ikke da
på den moderne sivilisasjonens evne
til systematisk
å erstatte Kjærlighet
med Gift


i lufta
i jorda
i elvene


og i oss mennesker
i så stor grad


At vi etterhvert har måttet gi slipp på det moralske overtaket
vi alltid har hevdet å ha
på dyrene


og innse
av vi faktisk er de mest skadelige organismene
på kloden


dette universets livmor.
Jeg synes det er så vakkert!! :)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Tusen takk for at akkurat Du legger igjen en melding til Meg ;)